Χρίστος Κ. Χριστόπουλος

Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω

MSc.  D.E.S.S.

.
Ο Χρίστος είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του δημοσίου.

Έκανε σειρά σπουδών στην Ελλάδα και στη Γαλλία από τις οποίες απέκτησε τρία διπλώματα στη νομική επιστήμη με εξειδίκευση στο ιδιωτικό δίκαιο και στο δίκαιο των επιχειρήσεων και δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ένα στις Επιχειρήσεις (MSc) και ένα στα Ναυτιλιακά (D.E.S.S.). Ίδρυσε το αρχικό δικηγορικό γραφείο με προσωπικές του προσπάθειες και εντός λίγων ετών απέκτησε την εμπιστοσύνη πολυεθνικών κολοσσών και ιδιωτών οι οποίοι του εμπιστεύθηκαν τη νομική τους εκπροσώπηση και θωράκιση.

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται, είναι η κανονιστική συμμόρφωση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, το διεθνές εμπόριο, η διαχείριση ακινήτων και η ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών κέντρων, το δίκαιο της ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακύκλωση), τα δημόσια έργα και προμήθειες, οι εταιρίες και τα εταιρικά σχήματα σε ελληνικό και διεθνές πλαίσιο.

Συνέταξε μελέτη, στο συλλογικό τόμο Greek Law Digest, για το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Οργανισμό Invest in Greece, σχετικά με την ελληνική νομοθεσία περί εξορύξεως και εμπορίας πετρελαιοειδών.

Συμβουλεύει εταιρίες σε θέματα δικαίου της διαφήμισης, προστασίας των καταναλωτών και διαχείρισης κρίσεων. Ασχολείται επίσης με την υπεράσπιση “εγκλημάτων λευκού κολάρου”.

Ο Χρίστος αναλαμβάνει τόσο την υπεράσπιση υποθέσεων στα δικαστήρια όσο και την επίλυση διαφορών με διαιτησία. Διατελεί ή έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος και παραστάτης των εταιριών διεθνούς κύρους όπως ο πετρελαϊκός κολοσσός TOTAL, η KLEPIERRE / SEGECE (BNP-PARIBAS GROUP), η LEROY MERLIN (ADEO Services), η LA REDOUTE (Group PPR) κ.α. ενώ το έτος 2006 διατέλεσε νομικός σύμβουλος σε θέματα αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο MONTE CARLO INTERNATIONAL FORUM, ως σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Υπουργείο Πολιτισμού).

Συνεργάζεται ως νομικός σύμβουλος με Πρεσβείες ξένων κρατών στην Ελλάδα και είναι νομικός σύμβουλος του Δήμου Βύρωνα.

Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

 


Ο Χρίστος αποφοίτησε από: