Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σε θέματα ακίνητης περιουσίας ασχολούνται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Ακινήτων για Έλληνες, ομογενείς και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες.

Προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες για να καλύψουμε τις σύνθετες ανάγκες που παρουσιάζονται.

Πλήρης συμβολαιογραφική κάλυψη

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ακίνητα, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές, Ένορκες βεβαιώσεις

Το γραφείο μας καλύπτει δια μέσου των συνεργατών του, τις ανάγκες για συμβολαιογραφικές πράξεις που προκύπτουν είτε κατά το χειρισμό μιας δικαστικής υπόθεσης (ένορκες βεβαιώσεις, κ.α.) είτε και αυτόνομα (συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, γονικές παροχές, εργολαβικά, συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας, δωρεές εν ζωή, κληρονομιές, καταπιστεύματα κλπ).

Για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών εργαζόμαστε από κοινού με την συνάδελφο κυρία Αλίκη K. Χριστοδούλου, συμβολαιογράφο Αθηνών με μεγάλη εμπειρία και αφού θέσουμε τη στρατηγική αντιμετώπιση του εκάστοτε προβληματισμού, συντάσσουμε τις σχετικές πράξεις.

Οι σύγχρονες ρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου μας οδήγησαν αν αποκτήσουμε εμπειρία σε νέες μορφές συμβολαιογραφικών πράξεων με στόχο:

   • την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ανθρώπινων και οικογενειακών σχέσεων με συμβολαιογραφικές πράξεις
   • την εξασφάλιση των σχέσεων συμβιούντων ενηλίκων με Σύμφωνο Συμβίωσης
   • την εξασφάλιση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων μετά από ιατρικές πράξεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με αναγνώριση της πατρότητας του κυοφορούμενου τέκνου
   • την αναγνώριση πατρότητας τέκνου αυτοβούλως από τον πατέρα με συμβολαιογραφική πράξη (και, εφόσον χρειαστεί, δια της δικαστικής οδού)
   • τη ρύθμιση κληρονομικών ζητημάτων με συμβολαιογραφικές πράξεις