Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σε θέματα ακίνητης περιουσίας ασχολούνται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Ακινήτων για Έλληνες, ομογενείς και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες.

Προσφέρουμε καινοτόμες υπηρεσίες για να καλύψουμε τις σύνθετες ανάγκες που παρουσιάζονται.

 

 

Πλήρης συμβολαιογραφική κάλυψη

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, Ακίνητα, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές, Ένορκες βεβαιώσεις

Το γραφείο μας καλύπτει δια μέσου των συνεργατών του, τις ανάγκες για συμβολαιογραφικές πράξεις που προκύπτουν είτε κατά το χειρισμό μιας δικαστικής υπόθεσης (ένορκες βεβαιώσεις, κ.α.) είτε και αυτόνομα (συμβάσεις αγοραπωλησίας ακινήτων, γονικές παροχές, εργολαβικά, συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας, δωρεές εν ζωή, κληρονομιές, καταπιστεύματα κλπ).

Για τη διευθέτηση των θεμάτων αυτών εργαζόμαστε από κοινού με την συνάδελφο κυρία Αλίκη K. Χριστοδούλου, συμβολαιογράφο Αθηνών με μεγάλη εμπειρία και αφού θέσουμε τη στρατηγική αντιμετώπιση του εκάστοτε προβληματισμού, συντάσσουμε τις σχετικές πράξεις.

Οι σύγχρονες ρυθμίσεις του οικογενειακού δικαίου μας οδήγησαν αν αποκτήσουμε εμπειρία σε νέες μορφές συμβολαιογραφικών πράξεων με στόχο:

   • την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ανθρώπινων και οικογενειακών σχέσεων με συμβολαιογραφικές πράξεις
   • την εξασφάλιση των σχέσεων συμβιούντων ενηλίκων με Σύμφωνο Συμβίωσης
   • την εξασφάλιση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνων μετά από ιατρικές πράξεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με αναγνώριση της πατρότητας του κυοφορούμενου τέκνου
   • την αναγνώριση πατρότητας τέκνου αυτοβούλως από τον πατέρα με συμβολαιογραφική πράξη (και, εφόσον χρειαστεί, δια της δικαστικής οδού)
   • τη ρύθμιση κληρονομικών ζητημάτων με συμβολαιογραφικές πράξεις

 

Διαχείριση ακινήτων. Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες διαχείρισης εμπορικών και αστικών ακινήτων.

 

Το γραφείο μας έχει ειδικό τμήμα που ειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Οι συνεχείς μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την απόκτηση, αξιοποίηση και φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών από καταρτισμένους ειδικούς με πολυετή πείρα στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ευρύ φάσμα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές ακινήτων.

 • Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων
 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες
 • Τεχνική αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας (με την συνδρομή συνεργατών μας)
 • Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
 • Κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες
 • Αγοραπωλησία ακινήτων
 • Συμβουλές για την ορθή κατανομή κοινοχρήστων και άλλων λειτουργικών εξόδων/li>
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας και την διαχείριση των σχετικών λειτουργικών εξόδων.

Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας στης Ελλάδα.

Επίσης καλύπτουμε όλα τα νομικά ζητήματα ομογενών και αλλοδαπών που κατέχουν από ένα μικρό διαμέρισμα έως και μια μεγάλη επένδυση στον χώρο των ακινήτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

 

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Εμείς, σαν να είστε εσείς…

Ζείτε στο εξωτερικό; Αναλαμβάνουμε να σας εκπροσωπήσουμε προς όλες τις Αρχές.
Παρακολουθούμε και ενεργούμε για κάθε ζήτημα σαν να είστε παρόντες.

 

Σημαντικό μέρος των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται είναι ομογενείς που διαμένουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως Η.Π.Α, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Γαλλία αλλά και αλλοδαποί (επιχειρήσεις και ιδιώτες) που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα.

Έχουν γνωρίσει τον τρόπο εργασίας μας και συνεργάζονται μαζί μας αποκλειστικά, για την διευθέτηση όλων των ζητημάτων που τους απασχολούν στην Ελλάδα, είτε περιουσιακής φύσης είτε προσωπικής κατάστασης.

Με την συνεχή επαφή μαζί τους και την επεξεργασία των υποθέσεών τους, έχουμε αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης. Οι Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού που μας εμπιστεύονται απολαμβάνουν τις πλέον εξατομικευμένες λύσεις σε διαφόρους τομείς της καθημερινής ζωής.

Οι κυριότερες υπηρεσίες μας προς τους Ομογενείς περιλαμβάνουν :

 • επίλυση Στρατιωτικών θεμάτων
 • φορολογική εκπροσώπηση
 • σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων
 • φορολογικός σχεδιασμός
 • σύσταση και αποδοχή κληρονομιάς, συνδρομή στην σύνταξη διαθήκης, κληρονομητήριο, καταπίστευμα
 • σύνταξη συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων, έκδοση αδειών οικοδομής
 • διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπως εκμίσθωση, παραχώρηση, μεταβίβαση (με γονική παροχή, δωρεά), εκτίμηση αξίας ακινήτων, κλπ.
 • διεκδίκηση ακινήτων από καταπατητές, εγγραφές/διορθώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • υποθέσεις διαζυγίων, σύμφωνα συμβίωσης, διακρατικές υιοθεσίες
 • συντάξεις στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
 • εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα
 • επενδύσεις σε τουριστικούς προορισμούς και σε ελληνικά νησιά
 • σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, σφραγίδα Apostille, νομιμοποίηση εγγράφων,
 • εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο
 • εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), κλπ

Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνουμε την έρευνα για σας, θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και θα σας προτείνουμε την καλύτερη.