Λίλα Βασ. Παπαηλιού

Δικηγόρος

Η Λίλα Παπαηλιού είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις με ειδίκευση στο Αστικό, Εμπορικό και Ναυτικό δίκαιο.

Σπούδασε στην Ελλάδα, στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο City University of London, απ’όπου απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διεθνές Εμπόριο και τα Ναυτιλιακά.

Στο παρελθόν συνεργάστηκε με μεγάλο δικηγορικό γραφείο του Πειραιά και παρείχε υπηρεσίες σε διεθνούς φήμης εταιρίες.

Έχει ασχοληθεί επί μακρόν με αγοραπωλησίες πλοίων και τη χρηματοδότησή τους, δρώντας εκ μέρους ναυτιλιακών εταιρειών και Τραπεζών.

Συμβουλεύει εταιρίες σε θέματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου ενώ έχει εμπειρία σε συμβάσεις αποφυγής διαφθοράς.

Υπό την προηγούμενη συνεργασία της, παρείχε τακτικά συμβουλές στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και τα μέλη του.

Συνεργάστηκε επί σειρά ετών με Ελληνικές Τράπεζες σε θέματα νομιμοποιήσεως εταιριών εγχωρίων και υπεράκτιων, χρηματοδοτήσεων και εμπράγματης ασφάλειας, επισφαλειών, προσημειώσεων υποθηκών και έχει χειριστεί επίδικες υποθέσεις σε όλο το φάσμα του τραπεζικού δικαίου και της αναγαστικής εκτέλεσης.

Η Λίλα αναλαμβάνει τη σύσταση εγχώριων και εξωχώριων εταιριών κάθε μορφής, σε διάφορες δικαιοδοσίες.

Αναλαμβάνει την υπεράσπιση αστικών και εμπορικών υποθέσεων στα δικαστήρια, όσο και την επίλυση διαφορών με διαιτησία.

Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

 


Η Λίλα αποφοίτησε από: