ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Εμείς, σαν να είστε εσείς…

Ζείτε στο εξωτερικό; Αναλαμβάνουμε να σας εκπροσωπήσουμε προς όλες τις Αρχές.
Παρακολουθούμε και ενεργούμε για κάθε ζήτημα σαν να είστε παρόντες.

 

Σημαντικό μέρος των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται είναι ομογενείς που διαμένουν σε διάφορες χώρες του εξωτερικού όπως Η.Π.Α, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Γαλλία αλλά και αλλοδαποί (επιχειρήσεις και ιδιώτες) που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα.

Έχουν γνωρίσει τον τρόπο εργασίας μας και συνεργάζονται μαζί μας αποκλειστικά, για την διευθέτηση όλων των ζητημάτων που τους απασχολούν στην Ελλάδα, είτε περιουσιακής φύσης είτε προσωπικής κατάστασης.

Με την συνεχή επαφή μαζί τους και την επεξεργασία των υποθέσεών τους, έχουμε αναπτύξει κλίμα εμπιστοσύνης. Οι Ομογενείς και κάτοικοι εξωτερικού που μας εμπιστεύονται απολαμβάνουν τις πλέον εξατομικευμένες λύσεις σε διαφόρους τομείς της καθημερινής ζωής.

Οι κυριότερες υπηρεσίες μας προς τους Ομογενείς περιλαμβάνουν :

 • επίλυση Στρατιωτικών θεμάτων
 • φορολογική εκπροσώπηση
 • σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων
 • φορολογικός σχεδιασμός
 • σύσταση και αποδοχή κληρονομιάς, συνδρομή στην σύνταξη διαθήκης, κληρονομητήριο, καταπίστευμα
 • σύνταξη συμβολαίων αγοράς και πώλησης ακινήτων, έκδοση αδειών οικοδομής
 • διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπως εκμίσθωση, παραχώρηση, μεταβίβαση (με γονική παροχή, δωρεά), εκτίμηση αξίας ακινήτων, κλπ.
 • διεκδίκηση ακινήτων από καταπατητές, εγγραφές/διορθώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο
 • υποθέσεις διαζυγίων, σύμφωνα συμβίωσης, διακρατικές υιοθεσίες
 • συντάξεις στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
 • εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην Ελλάδα
 • επενδύσεις σε τουριστικούς προορισμούς και σε ελληνικά νησιά
 • σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, σφραγίδα Apostille, νομιμοποίηση εγγράφων,
 • εκπροσώπηση σε κρατικές υπηρεσίες όπως Πολεοδομία, Εθνικό Κτηματολόγιο
 • εκπροσώπηση σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ), κλπ

Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα κάνουμε την έρευνα για σας, θα βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και θα σας προτείνουμε την καλύτερη.