Κάλλια Θερμού

Δικηγόρος, MA (Harvard)

Η Κάλλια είναι Δικηγόρος και νομικός σύμβουλος.

Έκανε σειρά σπουδών αρχικώς στη Γαλλία (Σορβόννη), όπου σπούδασε νομικά με έμφαση στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και στο δίκαιο των εμπορικών συναλλαγών, ενώ συνέχισε για μεταπτυχιακά στην Αμερική  (Harvard) στην Κυβερνητική, όπου εκκρεμεί η αποφοίτηση της.

Από το 2007 ασχολείται ενεργά ως δικηγόρος ενώ νωρίτερα ασκήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών (Δ1 Διεύθυνση για τα Ηνωμένα Έθνη και τους Διεθνείς Οργανισμούς) και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

Οι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται, είναι το αστικό δίκαιο, η διαχείριση ακινήτων, το διεθνές εμπόριο, οι εταιρίες και τα εταιρικά σχήματα.

Συμβουλεύει εταιρίες σε θέματα εμπορικού δικαίου και διεθνών συναλλαγών, ενώ διαχειρίζεται επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα..

Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα, ενώ μιλάει και Ισπανικά σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η Κάλλια αποφοίτησε από: