Είκοσι έτη εμπειρίας στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης!

Κοινή πορεία

Το γραφείο μας είναι προσανατολισμένο να προσφέρει ιδέες για την αναπτυξιακή πορεία των επιχειρήσεων.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τον κύκλο εργασιών τους εντός και εκτός Ελλάδας. Πρώτη σκέψη να κατοχυρώσουμε τις υπάρχουσες δυνάμεις της επιχείρισης ενώ καταστρώνουμε μαζί σας μια στρατηγική επιτεύξεως του στόχου σας. Με σχεδιασμένα βήματα, στο πλαίσιο των υφισταμένων δομών, πετυχαίνουμε να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τα εμπόδια, νομικά ή γραφειοκρατικά.

Θα σταθούμε δίπλα σας από την αρχή, θα πιστέψουμε στο όραμά σας και θα σας προσφέρουμε την εξειδικευμένη γνώση μας για τον χειρισμό απλών ή δυσχερών θεμάτων.

Στους Τομείς Ενασχόλησής θα βρείτε περιληπτικά το κύριο αντικείμενο της εξειδίκευσης των στελεχών μας.

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Η επιχείρησή σας είναι και δική μας.
Και φροντίζουμε να μάθουμε τα πάντα γι’ αυτή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ξεκάθαρες, προσιτές και αποτελεσματικές πρακτικές λύσεις τόσο στα καθημερινά προβλήματα όσο και σε πιο περίπλοκες καταστάσεις.

Ειδικότερα, το γραφείο μας, ως μέρος των υπηρεσιών μας προς τις επιχειρήσεις, αναλαμβάνει τη:

 • Γραμματειακή υποστήριξη Διοικητικών Συμβουλίων και γενικών Συνελεύσεων / υπηρεσία τήρησης πρακτικών
 • Μετάφραση συμβάσεων, καταστατικών, παντός είδους εγγράφων
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε ζητήματα συμμόρφωσης προς κανονισμούς
 • Μελέτη και σύνταξη Αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Διαπραγμάτευση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • χορήγηση πιστοποιητικών από κάθε αρμόδια αρχή, διατυπώσεις δημοσιότητας κάθε είδους
 • Διαχείριση κρίσεων

Θα σταθούμε δίπλα σας από την αρχή, θα πιστέψουμε στο όραμά σας και θα σας προσφέρουμε την εξειδικευμένη γνώση μας ώστε να ιδρύσετε την εταιρεία σας. Θα παραμείνουμε δίπλα σας βλέποντάς την να αναπτύσσεται, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ώστε να διασφαλιστεί η προάσπιση των συμφερόντων σας.

Ειδικευόμαστε σε όλο το φάσμα της εταιρικής δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κάθε εταιρικού τύπου, συγχωνεύσεων, μετατροπών, σύνθετων συμβάσεων, εργατικών ζητημάτων, θεμάτων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Δικαίου Πληροφορίας, προστασίας καταναλωτών, τόσο σε εξωδικαστικό επίπεδο όσο και ενώπιον κάθε βαθμού δικαιοδοσίας.

Ο επαγγελματισμός τους και η εμπειρία τους σε διαφορετικά πεδία με βοήθησαν να λύσω δύσκολα προβλήματα ή απλά να τα αποφύγω…
Yves Dupire

Είμαστε εδώ από το πρώτο σας βήμα, διασφαλίζοντας την ομαλή ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, προχωρώντας στη θωράκιση της επιχείρησής σας και την προστασία σας, εξωδικαστικώς και ενώπιον των Δικαστηρίων.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας εξειδικεύονται στα κάτωθι θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις

Εμπορικό Δίκαιο

 • Συμβάσεις πρακτορείας/αντιπροσωπείας
 • ομολογιακά δάνεια
 • Συμβάσεις διανομής, δικαιόχρησης [franchising]
 • Συμβάσεις διεθνούς πώλησης
 • Συμβάσεις Leasing
 • Θέματα μάρκετινγκ
 • Συμβάσεις παροχής αδειών χρήσης
 • Επίλυση εμπορικών διαφορών

Δίκαιο Εταιριών

 • Σύσταση εταιρειών (One stop shop)
 • Σύσταση κοινοπραξιών
 • Εταιρική διοίκηση
 • Χρηματοοικονομικά
 • Συγχωνεύσεις, μετατροπές
 • Μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού / μετοχών
 • Μεταβίβαση επιχειρήσεων

Αγορανομικός κανονισμός /
Προστασία καταναλωτών

 • Ελαττωματικά προϊόντα
 • Κανονισμοί σήμανσης προϊόντων
 • Αγορανομικές διατάξεις
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Ποινικό δίκαιο

 • Κοινό ποινικό δίκαιο
 • Φορολογικά αδικήματα
 • Τραπεζικά & επενδυτικά αδικήματα
 • «Ξέπλυμα» χρήματος
 • Περιβαλλοντικά αδικήματα
 • Έκδοση

Δίκαιο της Ενέργειας

 • Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Δίκαιο Ανταγωνισμού &
Απαγορευμένες Συμπράξεις

 • Έλεγχος συγχωνεύσεων
 • Κατάχρηση δεπόζουσας θέσης
 • Δημόσιες συμβάσεις
 • Κρατικές ενισχύσεις
 • Διαφορές Ανταγωνισμού

Εργατικό δίκαιο &
εργασιακές σχέσεις

 • Συμβάσεις εργασίας στελεχών, υπαλλήλων
 • απολύσεις /ομαδικές απολύσεις
 • Συνταξιοδοτήσεις
 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
 • Εργατικές διαφορές

Ανάκτηση οφειλών

 • Είσπραξη απαιτήσεων
 • Αναχρηματοδότηση χρεών

ΜΜΕ, Τηλεπικοινωνίες &
Πληροφορική

 • Διαφήμιση
 • Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Ονόματα διαδικτυακού χώρου
 • Άδειες χρήσης λογισμικού
 • Εμπιστευτικές πληροφορίες
 • Τεχνογνωσία

Διαχείριση Κρίσεων

 • Άμυνα απέναντι σε γεγονός που θεωρείται κρίση
 • Διαχείριση MME
 • Διαχείριση και προστασία καλής φήμης
 • Προετοιμασία προσωπικού

Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Φορολογικό δίκαιο

Δημόσιο/Διοικητικό δίκαιο

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ναυτικό δίκαιο