Εταιρικό Δίκαιο

Η ενασχόλησή μας με το εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των εταιριών αποτέλεσε το έναυσμα να ιδρυθεί το γραφείο μας.

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση επενδυτών και επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο και από διάφορους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου, για την οργάνωση των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ)
 • Γραμματειακή υποστήριξη των εταιρικών οργάνων – τήρηση των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
 • Αυξήσεις, μειώσεις και αναδιανομή μετοχικού κεφαλαίου.
 • Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων
 • Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εταιριών
 • Ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής ευθύνης
 • Λύση και εκκαθάριση εταιρειών
 • Δικαιώματα και ευθύνη της διοίκησης
 • Συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

 

Εμπειρία

Η πρόσφατη εμπειρία του γραφείου μας περιλαμβάνει:

 • πλήρη νομική υποστήριξη των Ελληνικών θυγατρικών εταιρειών του ομίλου TOTAL, με ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, σε ζητήματα εταιρικού δικαίου στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας  των εταιρειών του ομίλου στην Ελλάδα
 • νομικός σύμβουλος του ομίλου KLEPIERRE αναφορικά με Ελληνικές θυγατρικές εταιρίες σε σύνθετα νομικά ερωτήματα εταιρικού δικαίου
 • νομικός σύμβουλος του ομίλου DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR Α.Ε. ηγέτιδα εταιρία νοσοκομειακής πληροφορικής σε Ελλάδα και Κύπρο, για θέματα εταιρικού δικαίου
 • παροχή νομικών υπηρεσιών στην ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., Ανώνυμη Κατασκευαστική, Τεχνική και Εργοληπτική Εταιρία, σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης
 • παροχή νομικών υπηρεσιών στην DOMUS Italia A.E. για συμμετοχή της σε διεθνές ξενοδοχειακό project