Αλίκη Κ. Χριστοδούλου

Συμβολαιογράφος Αθηνών, D.E.A.

Η Αλίκη είναι συμβολαιογράφος, εγγεγραμμένη στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών (ΣΣΑ) από το έτος 2003.

Συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση αποτελούσα την τρίτη γενιά συμβολαιογράφων στην οικογένεια, μετά τη γιαγιά και τη μητέρα της.

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι (DEA) με ειδίκευση στο Δίκαιο Επικοινωνίας (Droit de la Communication) στο UNIVERSITE PANTHEON/ASSAS PARIS II.

Εργάστηκε ως δικηγόρος μέχρι το έτος 2003, διατελώντας και εξωτερική συνεργάτιδα στο Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων (Ι.Ο.Μ.), μετά δε την επιτυχία της στις εξετάσεις και την εγγραφή της στον ΣΣΑ ασχολήθηκε με το οικογενειακό συμβολαιογραφείο, όπου έμαθε σε βάθος την πρακτική των συμβολαιογραφικών πράξεων.

Σήμερα καινοτομεί στην κατά νόμο κατοχύρωση ενεργειών που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία των ανθρωπίνων σχέσεων μετά από ιατρικές πράξεις υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, του οικογενειακού δικαίου, όπως είναι οι πράξεις αναγνώρισης πατρότητας κυοφορούμενου τέκνου ή τα σύμφωνα συμβίωσης.

 Συμβουλεύει εταιρίες και ιδιώτες για τη σύσταση εταιρειών, ειδικά μέσω της «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ» (Υ.Μ.Σ.) ή για τη σύσταση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών, αλλά και ιδιώτες σε θέματα ακίνητης περιουσίας και διαχείρισης ακινήτων, με ιδιαίτερη επιτυχία στην επίλυση περίπλοκων κληρονομικών ζητημάτων.

Ο Αλίκη αναλαμβάνει τη μελέτη και σύνταξη σύνθετων συμβάσεων ενοχικού, όσο και εμπραγμάτου δικαίου.

Διατηρεί τα αρχεία των συμβολαιογράφων «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ» και «ΑΛΚΗΣΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ».

Μιλάει και εργάζεται εκτός από την ελληνική, στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

 

Η Αλίκη αποφοίτησε από: