Νομολογία του γραφείου μας για παραβάσεις του Ν. 2472/1997 μετά την ισχύ του GDPR / ΓΚΠΔ 2016/679 EE

 

Η πρώτη απαλλακτική απόφαση για παραβάσεις του Ν. 2472/1997 μετά την ισχύ του GDPR / ΓΚΠΔ 2016/679 EE

Σήμερα υπερασπιστήκαμε ποινική υπόθεση παράβασης του Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων, με κατηγορία ότι η εγκατάσταση και λειτουργία εσωτερικού κυκλώματος βιντεοσκόπησης δεν είχε άδεια της ΑΠΔΠΧ (κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση της Εισαγγελίας, αλλά έστω ότι δεν είχε γίνει η κατ’ αρ. 6 Ν.2472/97  γνωστοποίηση προς την Αρχή).

Ο μηνυτής ήταν εργαζόμενος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και κατηγορούσε τον ΥΕ με σειρά ισχυρισμών προς διάφορες ανεξάρτητες Αρχές, οι οποίες δεν έδωσαν συνέχεια στις (αβάσιμες) καταγγελίες του.

Γεγονός όμως παραμένει ότι η μήνυσή του Εργαζομένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας συστήματος βιντεοσκόπησης έγινε δεκτή από την Εισαγγελία Πλημ/κών Αθηνών, η οποία άσκησε δίωξη κατ’ αρ. 22παρ. 1 , αρ. 6 και 7 του 2472/1997 και η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο και ορίστηκε η εκδίκασή της σήμερα 24 Ιουλίου 2018.

Μετά την υποβολή από το γραφείο μας σχετικού αυτοτελούς ισχυρισμού, το δικαστήριο, χωρίς να εισέλθει στην ουσία της υπόθεσης, αποφάσισε ότι η πράξη, για την οποία κατηγορούνταν οι κατηγορούμενοι (λήψη άδειας, ή έστω γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ συστήματος CCTV) δεν προβλέπεται από το  νέο ΓΚΠΔ (GDPR) 2016/679 ΕΕ, έχει ωσαύτως καταστεί ανέγκλητος και με σύμφωνη γνώμη και πρόταση της κας Εισαγγελέως της Έδρας, αθώωσε τους κατηγορουμένους.

Απ’ ό,τι γνωρίζουμε, είναι η πρώτη σχετική απόφαση για το θέμα αυτό και ανοίγει το δρόμο για άλλες παρόμοιες.

Ο δικηγόρος του γραφείου μας που εκπροσώπησε τους κατηγορουμένους στη δίκη είναι ο Χρίστος Χριστόπουλος.

GDPR 2016/679 – Πιστοποίηση ως DPO Executives – Υπηρεσίες συμμόρφωσης στον ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ

GDPR 2016/679 ΕΕ – Προσωπικά Δεδομένα – Συμμόρφωση στον ΓΚΠΔ 2016/679 ΕΕ

Με την εισαγωγή σε ισχύ του νέου ΓΚΠΔ ή GDPR 2016/679 EE, ο οποίος ομοιόμορφα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και για όλους όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα κατοίκων της ΕΕ, ρυθμίζει το πλαίσιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εμφανίστηκε για επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ η ανάγκη εύρεσης έμπειρων συνεργατών που θα τους βοηθήσουν να συμμορφώσουν τη δραστηριότητά τους στο νέο κανονισμό.

Η εμπειρία του γραφείου μας στη συμμόρφωση εταιριών στο κανονιστικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων ξεκινάει το 2006, όταν αναλάβαμε για λογαριασμό μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας τη συμμόρφωση της θυγατρικής της στην Ελλάδα προς το κανονιστικό πλαίσιο της προστασίας καταναλωτών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική πώληση μέσω διαδικτύου και καταλόγων, θεωρούμενη ηγέτης στο αντικείμενο αυτό παγκοσμίως, λειτουργούσε ήδη στα υπόλοιπα κράτη σύμφωνα με την οδηγία 95/46 ΕΚ, όπως εκάστοτε είχε ενσωματωθεί στο εσωτερικό τους δίκαιο. Μας ανέθεσε να συμμορφώσουμε τη θυγατρική της, που μόλις είχε συστήσει τότε, ώστε να δραστηριοποιείται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και το νόμο 2472/1997.

Έκτοτε, βοηθήσαμε στη συμμόρφωση πολλών άλλων εταιριών, ενώ σχεδόν το σύνολο των συνεργατών του γραφείου μας είναι πιστοποιημένοι για την εμπειρογνωμοσύνη τους στον νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 ΕΕ από ανεξάρτητους φορείς ως Υπεύθυνοι Προσωπικών Δεδομένων (DPO Executives σύμφωνα με το ISO/IEC 17o24, κλπ).

Συμμετέχουμε στη συμμόρφωση εταιριών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχοντας αναπτύξει σύστημα συμμόρφωσης σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες στην ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων.

Για κάθε πληροφορία καλέστε μας στο 2108695005

Στρατηγική Συνεργασία Datamed – eClinicalWorks

datamed - eclinicalworks

Σήμερα, στο Ξενοδοχείο Grande Bretagne, γιορτάσαμε το νέο έτος με μια μεγάλη επιτυχία της  Datamed AE, τη στρατηγική συνεργασία της με την κορυφαία παγκοσμίως εταιρία πληροφορικής της υγείας eClinicalWorks .

Η Datamed AE, την οποία υποστηρίζουμε νομικά από το 2003, έκλεισε συμφωνία-κλειδί συνεργασίας με τον πρώτο παγκοσμίως πάροχο προϊόντων πληροφορικής υγείας τόσο προς τις κρατικές οντότητες, όσο και προς τα νοσοκομεία, τους πολίτες και τους ασθενείς.
Αυτή η συμφωνία άξιζε να γιορταστεί με τον ανάλογο τρόπο.
Μια καλύτερη χρονιά αρχίζει !

Μισθώσεις και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων – ΕΝ.Φ.Ι.Α.

SpitiΣύμφωνα με τα επίσημα Πρακτικά της ΝΘ’, 21 Δεκεμβρίου 2013 Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις” προβλέπεται ότι:

Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκομισθεί μέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.

Στην πράξη εμποδίζεται ο εκμισθωτής ακινήτου, στον οποίο δεν καταβάλλονται τα μισθώματα, να εξώσει ή ακόμα ίσως και να διεκδικήσει  τα μισθώματα, αν δεν καταβάλλει πρώτα τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Κατά συνέπεια ο μισθωτής θα παραμένει στο μίσθιο χωρίς να καταβάλει μίσθωμα εφόσον ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής αδυνατεί να καταβάλλει το φόρο. Η αδυναμία καταβολής του φόρου μπορεί βεβαίως να σχετίζεται με την μη καταβολή των μισθωμάτων και συνεπώς η ασυνέπεια του μισθωτή αφενός δύναται να κάνει τον εκμισθωτή φορολογικό παραβάτη, αφετέρου να τον εμποδίζει είτε να τον εξώσει είτε ακόμα και να τον καταδικάσει να του καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα.

Στο παρελθόν, άλλη παρεμφερής, δικονομικού χαρακτήρα, διάταξη έχει κηρυχθεί ως αντισυνταγματική, πλην όμως φαίνεται ότι το Υπουργείο νομοθετεί με σκεπτικό καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα, μη λαμβάνοντας υπόψη τόσο το ουσιαστικό δίκαιο όσο και την ίδια την έννοια της δικαιοσύνης.

Ειδικά στην παρούσα περίπτωση, η διάταξη θα εμποδίζει τους πολίτες στη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους με κάθε Δημόσια αλλά και με τη Δικαστική Αρχή ( π.χ. για την κατάθεση προσφυγών, ενστάσεων, αιτήσεων, αγωγών) σχετικά με τα ακίνητά τους,  όπως ενδεικτικά,  με την Πολεοδομία, με το Δασαρχείο, με τις Δ.Ο.Υ.,  με το Κτηματολόγιο, και τα δικαστήρια.

Στην ακραία  ερμηνεία της, η διάταξη θα εμποδίζει και κάθε ενέργεια προς εταιρείες Κοινής Ωφέλειας, Ασφαλιστικά Ταμεία  κλπ.

Αναμένουμε τις εγκυκλίους για να ενημερωθούμε με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η νέα αυτή διάταξη.

Μια σπουδαία απόφαση !

Σήμερα, μετά από αναμονή δύο ετών, μας κοινοποιήθηκε από το δικαστήριο μια σπουδαία απόφαση. Μια απόφαση για την οποία δουλέψαμε σκληρά για παραπάνω από τέσσερα.

Σπουδαία αφενός γιατί  αντιμετώπισε με διαύγεια περίπλοκα πραγματικά περιστατικά, για τα οποία χρειαζόταν εις βάθος μελέτη για την κατανόησή τους. Αφετέρου, σπουδαία κυρίως γιατί δεν υπέκυψε στο κακώς εννοούμενο, αλλά συχνό τα τελευταία χρόνια, «δημόσιο συμφέρον» του Κράτους-μπατακτσή.

Μετά την δικαίωση της εντόλιδός μας εταιρίας επί της αστικής διαφοράς, αναμένουμε και το ποινικό μέρος της υπόθεσης, για το οποίο, με επιμέλειά μας, εκκρεμεί τακτική ανάκριση !

Η τελική δικαίωση και σημαντική νίκη επί της αδικίας ανήκει σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να προσφέρουμε στο Δικαστήριο το μίτο της Αριάδνης.

Ελαττωματικότητα απόφασης ΓΣ ΑΕ

Ελαττωματικότητα απόφασης ΓΣ ΑΕ λόγω μη δημοσίευσης της Πρόσκλησης

ΠΠρΒόλου 163/2012 [Ανώνυμη Εταιρία]

(Περίληψη απόφασης)

Ελαττωματικότητα απόφασης ΓΣ ΑΕ  – Προθεσμία ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αγωγή, που ασκείται νόμιμα από μέτοχο που εκπροσωπεί ποσοστό μείζον του 2/100 του μετοχικού κεφαλαίου, στρέφεται μόνο κατά της εταιρίας και όχι κατά των πλειοψηφούντων μετόχων. Η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης για συνέλευση ή/και της προθεσμίας δημοσίευσης συνιστούν λόγο ακυρότητας της σχετικής απόφασης και όχι λόγο ακυρωσίας (και στη σχετική αγωγή πρέπει να ζητείται η αναγνώριση και όχι η κήρυξη της ακυρότητας). Η μη υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή αντιγράφων αρχικά της πρόσκλησης και μετέπειτα του πρακτικού της γενικής συνέλευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Η έλλειψη δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων και ο μη έλεγχός τους από ελεγκτές καθιστούν άκυρη την απόφαση. Η εκπρόθεσμη υποβολή στη διοίκηση των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών της απόφασης της γενικής συνέλευσης που τις ενέκρινε συνεπάγεται μόνο επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Όλες οι προαναφερθείσες πλημμέλειες της απόφασης δεν καθιστούν καταχρηστική τη συμπεριφορά των πλειοψηφούντων μετόχων. Σε ακύρωση υπόκειται μόνο η απόφαση και όχι το πρακτικό της. Ακύρωση απόφασης λόγω μη κατάρτισης και ανάρτησης του πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ.

Πηγή: Νομική Βιβλιοθήκη

Νέο φορολογικό νομοσχέδιο 2013

L' evasion fiscale en Grèce.

 

 

 

 

 

 

Ακούστε εδώ τη συνέντευξη στο RTL MONDE (19/5/2013) για τον κίνδυνο που ελλοχεύει στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

[sc_embed_player fileurl=”http://christopoulosadvocates.com/wp-content/uploads/2013/05/RTL-19-5-2013-SUR-L-EVASION-FISCALE.mp3″]

 

ή επισκεφθείτε τη σελίδα του σταθμού.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον εγκαταλείπει την Ελλάδα


LE FIGARO-Economie – 12/10/2012

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον εγκαταλείπει την Ελλάδα

Το έκτο έτος της ύφεσης στην Ελλάδα τρομάζει μεγάλες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην επικράτεια. Μετά από την Carrefour, είναι η σειρά της Coca-Cola Τρία Έψιλον, η  υπ’αριθμό ένα κεφαλαιοποίηση στην Ελλάδα, να εγκαταλείψει τη χώρα. Η εταιρία ανακοίνωσε ότι προτίμησε να εγκαταστήσει την έδρα της στην Ελβετία και άφησε το Χρηματιστήριο Αθηνών για αυτό του Λονδίνου. Ωστόσο, η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola στον κόσμο.

Οι πραγματικές συνέπειες της μετεγκατάστασης θα είναι περιορισμένες, τα εργοστάσια του ομίλου να συνεχίσουν να παράγουν επί ελληνικού εδάφους – αλλά αυτό δείχνει μια μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης στην ικανότητα ανάκαμψης της χώρας, τη στιγμή που η ανεργία έφθασε το 25%.

«Η ελληνική πολιτική τάξη δεν είναι αξιόπιστη, τα σκάνδαλα συνεχίζονται, μαίνεται η ύφεση για έκτη συνεχή χρονιά, λέει ο Χρίστος Χριστόπουλος, δικηγόρος επιχειρήσεων στην Αθήνα. Ακόμα και σε περιόδους πολέμου, η ύφεση δεν είχε τόση διάρκεια! Αυτό είναι άδικο για τους έλληνες, οι οποίοι είναι εργατικοί και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι!”

Αλεξία Κεφαλά (Αθήνα)

 

LE FIGARO-Economie – 12/10/2012 – Coca-Cola Hellenic se délocalise

La sixième année de récession en Grèce fait fuir les grandes entreprises installées sur place. Apres Carrefour, c’est au tour de Coca-Cola Hellenic (CCH), première capitalisation boursière de Grèce, de quitter le pays. Cette dernière a annonce préférer installer son siège social en Suisse et quitter la Bourse d’Athènes pour celle de Londres. Pourtant, Coca- Cola Hellenic est le deuxième embouteilleur de Coca-Cola au monde.

Les conséquences réelles de cette délocalisation resteront limitées- les usines du groupe continueront de produire sur le sol grec -, mais elle témoigne d’une crise de confiance majeure dans la capacité de redressement du pays, ou le chômage atteint 25%.

«La classe politique grecque n’est pas fiable, les scandales se poursuivent, la récession sévit pour la sixième année consécutive, explique Christos Christopoulos, avocat d’affaires a Athènes. Même en temps de guerre, ce n’est pas aussi long! C’est injuste pour le peuple grec, qui est travailleur et très qualifie!»

Alexia Kefalas (Athènes)   

Συνταξιοδότηση & εργασία

Ο νόμος 3863/2010 γνωστός ως “νόμος Λοβέρδου” έφερε σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων με αναστολή ή και περικοπή της σύνταξης σε περίπτωση που ο δικαιούχος εξακολουθεί να εργάζεται. Ειδικότερα, ο νέος νόμος καθιερώνει ενιαίο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων, ανεξάρτητα από το αν προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, δε, επιβάλλει πρόστιμα σε όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν την απασχόλησή τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, τίθενται  φραγμοί στις συντάξεις όσων νέων συνταξιούχων (από την 15η.7.2010) αναλαμβάνουν εργασία, ενώ οι ίδιες “ποινές” θα επιβάλλονται από την 1η.1.2013 και στους “παλαιούς” συνταξιούχους που θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται.

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα σημεία των αλλαγών που επήλθαν με τον νέο νόμο, είναι τα εξής:

Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 55 ετών προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου, οι συνταξιούχοι λαμβάνουν το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερομίσθια του άγαμου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί το προηγούμενο έτος. Το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ως άνω όριο των 30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι (6) ημερομίσθια για κάθε ανήλικο ή ανίκανο για βιοποριστική εργασία παιδί ή για παιδιά που σπουδάζουν και είναι κάτω των 24 ετών.

Στην περίπτωση που ο απασχολούμενος λαμβάνει περισσότερες από μία κύριες συντάξεις, η περικοπή θα γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης από τις κύριες συντάξεις. Για τον προσδιορισμό των εισοδηματικών κριτηρίων δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρική σύνταξη.

Για συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που εργάζονται ως μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος προβλέπεται η διακοπή της σύνταξης.

Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αυτοαπασχολούνται, υποχρεούνται μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά 50%. Από την προσαύξηση εξαιρούνται όσοι υπάγονταν σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο, και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους συνεχίζουν για τη συγκεκριμένη απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ασφάλισης.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ΔΕΝ εφαρμόζονται στον επιζώντα των συζύγων, στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Επίσης, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας και υπόκεινται στη νομοθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της Ε.Ε, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και οι επιζώντες τους.

Τέλος, οι ως άνω τιθέμενοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους ιπτάμενους χειριστές καθώς και στους ιπτάμενους συνοδούς και φροντιστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας και Ολυμπιακής Αεροπλοΐας μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.

Μαρία Ν. Φράγκου – Δικηγόρος LLM

Απόδοση ακινήτου από μισθωτή που δυστροπεί

Η έξωση δεν αποτελεί πλέον μία πολυδάπανη και χρονοβόρα διαδικασία. Με νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο οι ιδιοκτήτες δύνανται να απαλλαγούν από τους ασυνεπείς ενοικιαστές και να εισπράξουν τα οφειλόμενα σε διάστημα μόλις περίπου 50 ημερών από την κίνηση της διαδικασίας.

Ειδικότερα, απαιτείται:

  • Εξώδικη όχληση, 15 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης διαταγής απόδοσης.
  • Υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης του μισθίου, στην οποία ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να σωρεύσουμε και αίτημα καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών και οφειλών προερχόμενων από ανεξόφλητους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΚΟ).
  • Επίδοση της διαταγής απόδοσης μία και μόνο φορά.
  • Η διαταγή απόδοσης αποτελεί εκτελεστό τίτλο (απόγραφο), από την στιγμή της έκδοσης της και συνεπώς με την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας αρχόμενης από την επίδοση της μπορούμε πλέον να προβούμε σε εκτέλεση (αλλαγή κλειδαριάς κλπ), παρουσία του δικαστικού επιμελητή, του ιδιοκτήτη και του αστυνομικού οργάνου.

Επισημάνσεις

  • Αναφορικά με τα πράγματα που ενδεχομένως έχει εγκαταλείψει ο ενοικιαστής στο μίσθιο ισχύει ότι ο ιδιοκτήτης παραμένει υπεύθυνος για τα αντικείμενα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης εάν γνωρίζει την νέα διεύθυνση του πρώην ενοικιαστή οφείλει να του κοινοποιήσει εξώδικη πρόσκληση παραλαβής των αντικειμένων, ειδάλλως εφόσον ο ενοικιαστής δεν ανταποκριθεί, τα αντικείμενα θα πωληθούν μέσω πλειστηριασμού. Σημαντικό της νέας νομοθετικής ρύθμισης είναι ότι η ευθύνη αυτή του ιδιοκτήτη παραγράφεται μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημέρα αποβολής του ενοικιαστή.
  • Όσον αφορά την φορολόγηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων, ο ιδιοκτήτης δύναται είτε να τα εκχωρήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο πριν την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (- εφόσον η εκχώρηση γίνει μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων από το Ελληνικό Δημόσιο), είτε να τα δηλώσει κανονικά στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οπότε θα φορολογηθεί με κανονικά τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
Κατηγορίες