ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το αστικό δίκαιο αποτελεί τη βάση του δικαίου, αφού ρυθμίζει τις ιδιωτικές έννομες σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και με το κράτος.

Το γραφείο μας υποστηρίζει δικαστικώς και εξωδίκως την υπεράσπιση υποθέσεων που αφορούν:

 • Διαζύγιο
 • Επιμέλεια, διατροφή και ρύθμιση επικοινωνίας τέκνων
 • Συμμετοχή σε αποκτήματα
 • Υιοθεσίες
 • Συμβουλές για τη σύνταξη διαθήκης
 • Κληρονομικά θέματα, αποδοχή, αποποίηση κληρονομιάς
 • Αγοροπωλησίες ακινήτων και κινητών
 • Μίσθωση ακινήτων
 • Τροχαία ατυχήματα, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές
 • Διαπραγματεύσεις με ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες
 • Διαταγές πληρωμής – Είσπραξη απαιτήσεων – Ρύθμιση οφειλών
 • Σύνταξη Πληρεξουσίων
 • Ίδρυση Σωματείων, λειτουργία και λύση αυτών
 • Σύσταση Αστικών και Αφανών εταιριών