Διαχείριση ακινήτων. Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες διαχείρισης εμπορικών και αστικών ακινήτων.

 

Το γραφείο μας έχει ειδικό τμήμα που ειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Οι συνεχείς μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την απόκτηση, αξιοποίηση και φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα καθιστούν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη παροχής εξειδικευμένων νομικών συμβουλών από καταρτισμένους ειδικούς με πολυετή πείρα στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν ευρύ φάσμα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές ακινήτων.

  • Έλεγχος τίτλων ακίνητης περιουσίας
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων, καταβολή φόρων
  • Κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες
  • Τεχνική αξιολόγηση ακίνητης περιουσίας (με την συνδρομή συνεργατών μας)
  • Μελέτη αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
  • Κατάρτιση μισθωτικών συμβάσεων για επαγγελματίες και ιδιώτες
  • Αγοραπωλησία ακινήτων
  • Συμβουλές για την ορθή κατανομή κοινοχρήστων και άλλων λειτουργικών εξόδων
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

Στα πλαίσια αυτά παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες αναφορικά με την απόκτηση ακίνητης περιουσίας και την διαχείριση των σχετικών λειτουργικών εξόδων.

Απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ακίνητης περιουσίας στης Ελλάδα.

Επίσης καλύπτουμε όλα τα νομικά ζητήματα ομογενών και αλλοδαπών που κατέχουν από ένα μικρό διαμέρισμα έως και μια μεγάλη επένδυση στον χώρο των ακινήτων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.