Είκοσι έτη εμπειρίας στην επίλυση διαφορών!

Στόχος μας η σύντομη επίλυση των διαφορών.

Προτείνουμε εξωδικαστικές λύσεις όταν η ψυχρή λογική τις επιβάλει. Είμαστε έτοιμοι για δικαστική αντιμετώπιση της διαφοράς κάθε φορά που χρειάζεται.

Σκοπός μας είναι η γρηγορότερη δυνατή επίλυση του εμφανιζόμενου προβλήματος πριν οι καταστάσεις και οι ανθρώπινες αδυναμίες οδηγήσουν την υπόθεση σε αδιέξοδο. Μαθαίνουμε την υπόθεση όσο εσείς και επεμβαίνουμε στην αντιμετώπιση της σχηματισμένης κατάστασης, εξυπηρετώντας το στόχο σας.

Κάθε στέλεχος του γραφείου μας εξειδικεύεται σε κάποιους τομείς. Δείτε στη σελίδα αυτή τους κύριους τομείς εξειδίκευσης που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα.

Το γραφείο μας επεμβαίνει σε διαφορές του πολίτη με το κράτος ή των ιδιωτών μεταξύ τους.

Καμία υπόθεση δεν είναι ίδια. Τα μοτίβα αντιμετώπισης των ιδιωτικών διαφορών δεν λαμβάνουν υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες. Το γραφείο μας θα μελετήσει μαζί σας την δική σας υπόθεση σε βάθος, ώστε να βρεθεί η εξατομικευμένη αντιμετώπιση που χρειάζεται.
Ο εξειδικευμένος στο πρόβλημα που σας απασχολεί δικηγόρος θα συνομιλήσει μαζί σας όσες φορές χρειάζεστε για να μεταφέρετε κάθε έκφανση της υπόθεσης. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσει τους τρόπους αντιμετώπισης και θα σας συμβουλεύσει για τον ορθότερο.

Πέρα από την επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν, το γραφείο μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα της καθημερινότητας, οι οποίες σας διευκολύνουν στη διαχείριση των υποθέσεών σας. Αφήστε εμάς να ασχολούμαστε με τα προβλήματα και τις διαδικασίες επιλέγοντας κάποιες από τις υπηρεσίες μας:

 • Διαχείριση ακινήτων (διαπραγματεύσεις με μισθωτές, είσπραξη μισθωμάτων κλπ)
 • Διαπραγματεύσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων, οφειλών προς Δημόσιο
 • Διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς
 • Γονικές παροχές, δωρεές, μεταβιβάσεις
 • Δηλώσεις κτηματολογίου
 • Προμήθεια κάθε είδους πιστοποιητικών
 • Επίσημες μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων

Για τις περισσότερες διαδικασίες θα χρειαστεί μόνο και μόνο να υπογράψετε τα σχετικά δημόσια έγγραφα και αιτήσεις. Όλη τη διαδικασία θα αναλάβει το γραφείο μας και θα σας παραδώσει την υπόθεση έτοιμη για το αρχείο σας.

Όταν βρίσκεις απέναντί σου την παντοδύναμη “Διοίκηση” μόνο κάποιος που θα πιστέψει στο δίκιο σου μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτό βρήκα στους δικηγόρους του γραφείου. Τα καλά αποτελέσματα ήταν απλά η κατάληξη των ενεργειών τους.
Γ.Μ.

Ζητήστε μια συνάντηση για να μας εκθέσετε το ζήτημα που σας απασχολεί. Θα σας δώσουμε την εκτίμησή μας για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη πριν αποφασίσετε.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας εξειδικεύονται στους εξής τομείς:

Οικογενειακό δίκαιο

 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Διαζύγια, συναινετικά, κατ’αντιδικία, διετής διάσταση
 • Διατροφές τέκνων, συζύγου
 • Αιτήσεις μετοίκησης
 • Θέματα κηδεμονίας, επισκέψεων
 • Υιοθεσίες – διακρατικές υιοθεσίες
 • Δικαστική συμπαράσταση

Κληρονομικό δίκαιο

 • Αποδοχή / αποποίηση κληρονομιάς
 • Οδηγίες σύνταξης διαθήκης
 • Δημόσιες διαθήκες, ιδιωτικές, μυστικές
 • Κληρονομική διαδοχή
 • Ελάχιστη κληρονομική μερίδα – Νόμιμη μοίρα
 • Κληρονομική μερίδα αποκτηθείσα στην αλλοδαπή
 • Διανομή ακινήτων από κληρονομιά

Ποινικό δίκαιο

 • Κοινό ποινικό δίκαιο
 • Φορολογικά αδικήματα
 • Τραπεζικά & επενδυτικά αδικήματα
 • «Ξέπλυμα» χρήματος
 • Περιβαλλοντικά αδικήματα
 • Έκδοση

Εργατικό δίκαιο &
εργασιακές σχέσεις

 • Συμβάσεις εργασίας στελεχών, υπαλλήλων
 • Ακυρότητα απόλυσης / μισθοί υπερημερίας
 • Υπερωρίες
 • Εκ περιτροπής εργασία
 • Βλαπτικές μεταβολές
 • Συνταξιοδοτήσεις
 • Ασφαλιστικές υποχρεώσεις
 • Εργατικές διαφορές

Προστασία καταναλωτών

 • Ελαττωματικά προϊόντα
 • Επισήμανση προϊόντων
 • Αγορανομικές διατάξεις
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο

Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο

 • Διεθνές ιδιωτικό Δίκαιο
 • Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων & υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εγκατάστασης
 • Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Ευρωπαϊκή συνθήκη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

 • Έλεγχος οικογενειακών χρεών
 • Διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες
 • Αίτηση δικαστικής απαλλαγής από χρέη
 • Αναχρηματοδότηση οφειλών

Τροχαία ατυχήματα

 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες
 • Αγωγές αποζημίωσης
 • Μισθώσεις

  • Σύνταξη μισθωτηρίων
  • Διαταγές πληρωμής, αγωγές για μισθώματα
  • Διαταγές απόδοσης / Αγωγές εξώσεως