Viewing posts from: June 2013

Ελαττωματικότητα απόφασης ΓΣ ΑΕ

Ελαττωματικότητα απόφασης ΓΣ ΑΕ λόγω μη δημοσίευσης της Πρόσκλησης

ΠΠρΒόλου 163/2012 [Ανώνυμη Εταιρία]

(Περίληψη απόφασης)

Ελαττωματικότητα απόφασης ΓΣ ΑΕ  – Προθεσμία ακύρωσης απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αγωγή, που ασκείται νόμιμα από μέτοχο που εκπροσωπεί ποσοστό μείζον του 2/100 του μετοχικού κεφαλαίου, στρέφεται μόνο κατά της εταιρίας και όχι κατά των πλειοψηφούντων μετόχων. Η μη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της πρόσκλησης για συνέλευση ή/και της προθεσμίας δημοσίευσης συνιστούν λόγο ακυρότητας της σχετικής απόφασης και όχι λόγο ακυρωσίας (και στη σχετική αγωγή πρέπει να ζητείται η αναγνώριση και όχι η κήρυξη της ακυρότητας). Η μη υποβολή στην Εποπτεύουσα Αρχή αντιγράφων αρχικά της πρόσκλησης και μετέπειτα του πρακτικού της γενικής συνέλευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης. Η έλλειψη δημοσιότητας των οικονομικών καταστάσεων και ο μη έλεγχός τους από ελεγκτές καθιστούν άκυρη την απόφαση. Η εκπρόθεσμη υποβολή στη διοίκηση των οικονομικών καταστάσεων και των πρακτικών της απόφασης της γενικής συνέλευσης που τις ενέκρινε συνεπάγεται μόνο επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Όλες οι προαναφερθείσες πλημμέλειες της απόφασης δεν καθιστούν καταχρηστική τη συμπεριφορά των πλειοψηφούντων μετόχων. Σε ακύρωση υπόκειται μόνο η απόφαση και όχι το πρακτικό της. Ακύρωση απόφασης λόγω μη κατάρτισης και ανάρτησης του πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ.

Πηγή: Νομική Βιβλιοθήκη

Κατηγορίες